Адрес:
с.Лозен, ул. „Проф.Никола Маринов” No29

Пощенски код:1151

GPS координати:
N 420,36.931'
E 230,27.923'

Мобилни:
+ 359 888 60 61 60
+ 359 888 15 16 17

Телефон:
+35924424891;+35924425498

Факс:
+359888112129

Email:
manuela@rudy96.com
manuela@rudy96.net